Internship opportunities 2023

Billinger Förvaltnings AB är ett privat förvaltningsbolag baserat i Karlstad som är långsiktig investerare i noterade kvalitetsbolag, främst i Europa men även i USA. Bolaget drivs idag av Christian Billinger som tidigare arbetat med förvaltning av Europeiska aktier på GAM, Gartmore och Cheyne Capital i London och med examen från Karlstads Universitet och London School of Economics.

Vi erbjuder nu, precis som de senaste tre åren, två personer möjligheten att i fyra veckor under sommaren få praktisk erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning genom analysarbete, bolagskontakter, projekt, kontakter med finansbranschen etc.

Vi söker den som är intresserad av investerande och som vill få inblick i den praktiska tillämpningen av aktieanalys, portföljförvaltning etc. Mest givande är möjligheten för den som redan gjort några terminer på ekonomprogrammet eller liknande. Det mesta av arbetet kan utföras på distans men ambitionen är att även träffas vid några tillfällen i Karlstad.

Vid intresse, skicka senast den 12e mars ditt CV samt följande till

  • En kort beskrivning av ditt intresse för investerande (t.ex. i form av egen aktieportfölj som föremål för diskussion vid eventuell intervju)
  • En kort beskrivning av eventuella influenser vad gäller ditt investerande (t.ex. böcker, förebilder inom investerande etc)

Join our newsletter

Stay up to date with our latest news and updates